WELCOME TO I TRIPLE T DESIGN & ENGINEERING CO.,LTD


ไอทริปเปิ้ลที ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ บิ๊วท์อิน ผู้ชำนาญงานมากกว่า 35 ปี 
ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีขอบเขตการให้บริการคลอบคลุมงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ภายในบ้าน, คอนโด, อาคาร, สานักงาน, โรงงาน, ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  รวมไปถึงงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ &แรงสูง “ควบคุมงานโดยสถาปนิก และวิศวกรไฟฟ้า”

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐาน ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเสนองานบริการที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลา ด้วยประสบการณ์และความรับผิดชอบของผู้บริหารและทีมงาน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า “เมื่อท่านได้รับบริการจากเรา จะไม่เพียงแต่การให้บริการเท่านั้น แต่จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระยะเวลาอันยาวไกล


 


ไอทริปเปิ้ลที ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


 

งานออกแบบ &ตกแต่งภายใน ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ Built-In สอดคล้องตามหลักการออกแบบจากสถาปนิก งานออกแบบระบบไฟฟ้าแรงต่ำ &แรงสูง, ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ภายในบ้าน, คอนโดมิเนียม, อาคาร, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า,โรงงานอุตสาหกรรม, งานออกบูธ, งานแสดงสินค้า และงานนวัตกรรมต่างๆ

เราคือโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์Built-In ที่ได้มาตรฐาน ท่านสามารถนำแบบที่ท่านต้องการมาให้เราพิจารณาเพื่อประเมินราคาได้ หรือให้เราออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านเองได้

ติดต่อเรา โทร : 08-1561-7522 , 09-3261-3656
Tel : 0-2033-2626 
E-mail : info@ittt.co.th, ittt.design@gmail.com
Line id : @ittt.design (มี @ นำหน้า)
 
 

 
ผลงานที่ผ่านมา