งานระบบไฟฟ้า

 ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ & แรงสูง

  • งานออกแบบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน, อาคาร, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม
  • งานติดตั้ง, รื้อถอน, ปรับปรุง, เดินสายไฟร้อยท่อ, ราง Wire Way, ราง Ladder
  • คำนวณโหลด, ตรวจสอบ, เซ็นต์รับรอง
  • ระบบไฟฟ้า Solar Cell.
  • งานติดตั้งตู้ MDB (Main Distribution Board), ตู้ Control ทุกประเภท
  • งานระบบ LAN, Wi-Fi, CCTV, MATV, Fire Alarm System.